Ing. Tomáš Hrabina


Praha a okolí

+420 602 440 695

Revize elektrických zařízení s omezením napětí do 1000V

Revize hromosvodů

Projektová činnost v oboru elektro

Kvalifikace a zkušenosti

Elektro Hrabina

Nabízím zkušenosti z mé praxe u stavební společnosti, která je od roku 2010 se zaměření na Silnoproudou elektroinstalaci. Od roku 2019 pracuji jako revizní technik elektro. Jsem autorizovaným inženýrem v oboru technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení.

Jsem držitelem osvědčení skupiny E2A - Zařízení s napětím do 1 KV střídavého nebo 1,5 KV stejnosměrného, včetně zařízení určených k ochraně před účinky atmosférické a statické elektřiny (hromosvodů) v prostředí bez nebezpečí výbuchu.

O revizi


Pod pojmem elektrické zařízení rozumíme všechny zařízení, které využívají elektřinu ke své činnosti a kde by mohlo dojít k ohrožení zdraví nebo života, případně ke způsobení velkých škod. Elektrická zařízení patří dle zákona č. 174/1968 Sb. mezi vyhrazená technická zařízení, která podléhají dozoru. Tento dozor provádí organizace státního dozoru (TIČR).

Obecné požadavky na bezpečnost výrobku stanoví nařízení vlády č. 101/2005 Sb., technické požadavky stanovuje zejména zákon č. 22/1997 Sb. a související předpisy. Splnění těchto požadavků je vyjádřeno značkou CE na výrobku.

Mezi elektrická zařízení patří elektrická vedení, elektroinstalace v různých objektech (průmysl, rodinné domy, garáže, dílny, chaty...), elektrické stroje (stavební míchačka, soustruh....), zařízení v domácnosti (lednice, elektrická trouba, mikrovlnná trouba...), audiovizuální přístroje (televize, rádia, DVD...) a zařízení IT (počítače, tiskárny....).

Revize elektrického zařízení je nutná při uvádění elektrického zařízení do provozu, tomu říkáme výchozí revize. Tu většinou zajišťuje zhotovitel nebo výrobce. Pokud si něco zhotovíme svépomocí, měly bychom mít k tomu patřičné vzdělání a školení a následně si zajistit revizi tohoto zařízení. Jestliže např. zhotovíme elektroinstalaci ve své garáži, kde nám chyběla zásuvka, měl by naše dílo zkontrolovat revizní technik a provést výchozí revizi.

Při používání elektrického zařízení dochází vlivem prostředí, teploty, mechanického namáhaní k jeho opotřebení. Proto je nutno provádět pravidelné revize, při které revizní technik zkontroluje dané zařízení hlavně z hlediska bezpečnosti. Tím lze předejít možnému úrazu nebo škodám. Týká se to zejména elektrického ručního nářadí nebo zařízení, které je používáno v extrémních podmínkách. A pozor, takové podmínky mohou nastat i doma v koupelně (vlhkost, vodní pára, stříkající voda). Nepodceňujme tedy pravidelnou revizi.


Revizní termíny

Tomáš Hrabina