Ceník

Byt

1 800 - 3 000 Kč 

Rodinný dům

2 000 - 4 000 Kč

Větší objekt s mnoha rozvaděči dle počtu obvodů 

50 Kč/ jistič

Menší objekt (garáže, dílny, chaty)

500 - 2 000 Kč

Revize spotřebičů a ručního nářadí

50 Kč/ks

Revize hromosvodu

za 1 zemní svod 400 Kč

Domovní rozvaděč do 40 A (výroba)

10 200 Kč

Bytový rozvaděč do 25 A (výroba)

4 500 Kč

Cestovné Praha 

paušálně 300 Kč 

Cestovné mimo Prahu 

15 Kč/km

Poradenská činnost 

individuálně

Ostatní montážní práce - hodinová sazba

450 Kč/hod

Uvedené ceny jsou pouze orientační a odvíjí se od náročnosti a rozsahu revidovaného elektrického zařízení. Konkrétní cena je určena po telefonické konzultaci nebo v místě provádění revizní činnosti.