O mně

Kvalifikace a zkušenosti

Nabízím zkušenosti z mé praxe u stavební společnosti, která je od roku 2010 se zaměření na Silnoproudou elektroinstalaci. Od roku 2019 pracuji jako revizní technik elektro. Jsem autorizovaným inženýrem v oboru technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení.

Jsem držitelem osvědčení skupiny E2A - Zařízení s napětím do 1 KV střídavého nebo 1,5 KV stejnosměrného, včetně zařízení určených k ochraně před účinky atmosférické a statické elektřiny (hromosvodů) v prostředí bez nebezpečí výbuchu.